Quản lý kho ứng dụng mã vạch - barcode

Phần mềm Quản lý kho ứng dụng mã vạch - barcode

Quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp là một bài toán không mới. Tuy nhiên tìm lời giải thích đáng nhất, tin cậy nhất, doanh nghiệp cần phải cải thiện nhiều khâu trong chuỗi cung ứng mà việc quản lý kho vận hiệu quả được xem là ưu tiên số một. Bạn cần biết chính xác tồn kho, vị trí hàng hóa trong kho, hàng hóa đang ở kho nào, hạn sử dụng của hàng hóa vv. Tất cả những yêu cầu này thật thuận lợi khi bạn triển khai phần mềm quản lý kho ứng dụng mã vạch - Barcode.

Lợi ích của việc quản lý kho ứng dụng mã vạch - Barcode với N.O.II

 • Cập nhật thông tin kho vận ngay tức thì thông qua mã vạch - Barcode
 • Tránh sai soát dữ liêu
 • Tối thiểu tồn kho, lưu kho
 • Tiết kiệm chi phi nhân sự
 • Nâng cao hiệu quả nhà kho 
 • Nâng cao giá trị dịch vụ với khách hàng (Nếu bạn là đơn vị 3PL)
 • Mở rộng kho không giới hạn
 • Khả năng tich hợp với các hệ thống kế toán hay ERP không giới hạn

Phần mềm quản lý kho ứng dụng mã vạch - barcode được áp dụng với doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 3PL chuyên nghiệp
 • Doanh nghiệp sản xuất: Bạn đã ứng dụng một hệ thống ERP nhưng bạn cần tích hợp barcode để quản lý nguyên vật liệu, phụ tùng tại kho
 • Bạn là một nhà phân phối chuyên nghiệp
 • Doanh nghiệp xuất nhập khẩu ứng dụng các chuẩn mã vạch-Barecod quốc tế như UCC128

Một số quy trình quản lý kho ứng dụng mã vạch - Barcode tích hợp với hệ thống ERP là SAP.

Phần mềm quản lý kho ứng dụng barcode - Mã Vạch (Quy trình Nhập kho ứng dụng mã vạch - Barcode)

Phần mềm quản lý kho ứng dụng barcode - Mã Vạch (Quy trình xuất kho ứng dụng mã vạch - Barcode)

Phần mềm quản lý kho ứng dụng barcode - Mã Vạch (Quy trình kiểm kho ứng dụng mã vạch - Barcode)

Phần mềm quản lý kho ứng dụng barcode - Mã Vạch (Quy trình chuyển kho ứng dung mã vạch - Barcode)

Chúng tôi hân hạnh được lắng nghe yêu cầu của những nhà quản lý chuỗi cung ứng. Dựa trên yêu cầu thực tế, N.O.II sẽ khảo sát và tư vấn các giải pháp quản lý kho ứng dụng mã vạch - barcode phù hợp, tiết kiệm chi phí đầu tư với doanh nghiệp.

Các giải pháp quản lý kho ứng dụng mã vạch - Barcode của chúng tôi:

DiOMS - Phần mềm quản lý kho và đơn hàng

DiWMSVN - Phần mềm quản lý kho cho thị trường Việt Nam

DiReplenish - Giải pháp nhà cung cấp làm đầy kho tự động ứng dụng công nghệ quét mã vạch - barecode SBT (Scan base trading) và giải pháp VMI (Vendor management inventory)

Hãy liên hệ với chúng tôi.