Quản lý dự án CNTT

Dịch vụ quản lý dự án CNN của N.O.II - Cùng nhau về đích

Trong thực tế việc triển khai giải pháp công nghệ thông tin ở Việt Nam từ lớn tới nhỏ, từ giải pháp F&B, Retail, Nhân sự, đến ERP… là câu chuyện giữa nhà cung cấp phần mềm và khách hàng việc này phát sinh một số rủi ro trong thực tế.

  • Nhà cung cấp phần mềm muốn hoàn thành nhanh dự án nên ép khách hàng
  • Vì trách nhiệm cá nhân nên người chịu trách nhiệm không dám nghiệm thu dự án
  • Mâu thuẩn trong lúc triển khai
  • Không thể thay đổi quy trình hiện tại để ứng dụng giải pháp
  • Phần mềm không thể tinh chỉnh như yêu cầu thực tế KH
  • Nhân sự của dự án thay đổi
  • Gặp quá nhiều khó khăn khi đi vào chi tiết dự án.

Những vấn đề này làm dự án CNTT phần phần lớn không đi đến đích hoặc đi đến đích nhưng không đúng tiến độ hoặc hiệu quả chưa đạt yêu cầu. Như vậy, để đạt được mục tiêu và giảm thiểu những bất cập này, N.O.II cung cấp những chuyên gia về quản lý dự án. Những người am tường CNTT và có tinh thần hòa giải xử lý vấn đề phát sinh. Dịch vụ quản lý dự án của N.O.II là cầu nối giữa nhà cung cấp giải pháp và chủ đầu tư. Họ như những trọng tài công tâm trên sân đấu, đảm bảo các cam kết trong quá trình thực hiện dự án.

Liên hệ với chúng tôi.

 

Quản lý dự án CNTT