Báo cáo thông minh BI dành cho COO

Báo cáo thông minh BI dành cho COO (Chief Operating Officer)

Những công ty được tổ chức theo mô hình quản lý hiện đại thì COO thường là người báo cáo trực tiếp với CEO các hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, COO rất cần những thông tin ngay tức thì tất cả các hoạt động của doanh nghiệp để điều hành và báo cáo nhanh nhất.

N.O.II hân hạnh giới thiệu báo cáo thông minh BI dành cho COO. Báo cáo này bao gồm một tập hợp các Dashboard được tính toán, tổng hợp một cách thông minh theo những quy tắc rõ ràng giúp một COO có thể ra quyết định nhanh chóng. Báo cáo thông minh BI dành cho COO là một công cụ quan trọng đồng hành với các COO. Hãy cùng N.O.II khám phá công cụ báo cáo thông minh BI Turbozest của công ty Intelizes.

Click Liên hệ với chúng tôi.