Giải pháp nhập hóa đơn tự động

Giải pháp nhập hóa đơn tự động với AI-OCR

N.O.II giới thiệu giải pháp nhập hóa đơn tự động vào hệ thống quán lý doanh nghiệp như ERP, hệ thống kế toán... bằng công cụ AI-OCR DX Suite. Giải pháp OCR ứng dụng AI hỗ trợ bạn nhập các hóa đơn viết tay, hóa đơn điện tử, phiếu thu một cách dễ dàng với độ chính xác cao.

Doanh nghiệp bạn nhận và xử lý nhiều hóa đơn, bạn tốn nhiều tời gian và nguồn lực để nhập những thông tin từ hóa đơn viết tay, hóa đơn điện tử, hóa đơn bán lẻ… Nhưng hiệu quả không cao vì sai sót vẫn xảy ra. Việc nhập liệu, sắp xếp, đối chiếu là một công việc nhàm chán và hiệu suất rất thấp. Bạn cần một giải pháp nhập hóa đơn tự động vào hệ thống quản lý như hệ thống kế toán, ERP…

Giải pháp AI-OCR giúp nhận dạng, phân loại, điều chỉnh hóa đơn theo loại. Sau đó bóc tách các dữ liệu bạn cần đưa vào hệ thống. Toàn bộ thông tin dữ liệu này được kiểm tra, hiệu chỉnh nếu có sau đó giải pháp AI-OCR xuất thành file CSV.

Công việc nhập hóa đơn nhàm chán, mất thời gian sẽ được tự động hóa đến 90%. Dữ liệu phân loại một cách chính xác, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân sự đến mức tối đa.

N.O.II hân hạnh lắng nghe và phân tích đầy đủ nhu cầu của khách hàng để đưa ra một giải pháp tổng thể, tiếc kiệm cho việc nhập hóa đơn tự động với AI-OCR DX Suite

Thống kê trong việc sử dụng gải pháp OCR ứng dụng AI ở các ngành khác tại Nhật Bản

Ngành nghề

Biểu mẫu

Viết tay hoặc in

Slg form/tháng

Kết quả

Bất động sản

  • Form yêu cầu chuyển khoản ngân hàng
  • Bảng khảo sát
  • Mẫu mua bán
  • Một số form khác

Viết tay, một phần in

Viết tay + check box

Viết tay + in ấn

Viết Tay + In ấn

Viết Tay + In ấn

3000 (Max)

 

300

30

300

Giảm 20.900 giờ làm việc mỗi năm.

Tiết kiệm 210.000 USD

Quản lý nhân sự

  • Tài liệu nghiên cứu
  • Hội thảo/phiếu khảo sát

Viết tay hoặc in

2000

100 - 1000

Tiết kiệm ¾ thời gian vận hành

Vận chuyển

  • Phiếu giao hàng

Viết tay hoặc in

20000

Giảm ½ thời gian vận hành

Vận hành

  • Hợp đồng ủy thác bảo lãnh
  • Form yêu cầu chuyển khoản

Viết tay hoặc in

1000 – 1500

100 - 3000

Giảm 1/3 thời gian vận hành

Với giải pháp AI OCR DX Suite thì bóc tách, nhận dạng dữ liệu nhập hóa đơn vào hệ thống chỉ còn là công đoạn scan.

Giới thiệu giải pháp OCR ứng dụng AI

Giới thiệu giải pháp OCR ngành thẻ tính dụng

Vui lòng click liên hệ trao đổi với chúng tôi.