dịch vụ chuyển đổi số

Đầu tư hiệu quả

Nhà quản lý, hoạch định kế hoạch của doanh nghiệp một khi đã quyết định đầu tư công nghệ thông tin là họ mong muốn đạt được các kết quả như sau.

 • Nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp
 • Tiết giảm chi phí và thời gian
 • Tăng hiệu quả cạnh tranh
 • Nâng cao hình ảnh thương hiệu

Tuy nhiên trong thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào ngõ cụt, hủy dự án hay hiệu quả dự án không như mong đợi khi đầu tư triển khai các giải pháp công nghệ thông tin như Giải pháp F&B, Nhân sự, retail đặt biệt là ERP.

Vì doanh nghiệp dựa vào kiến thức nội lực để thẩm định lựa chọn giải pháp, dựa vào sự tư vấn của nhà cung cấp trong việc triển khai. Điều này là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc triển khai các dự án CNTT không về đích hoặc về đích nhưng không đạt được mục tiêu mong đợi.

Giải pháp Công nghệ thông tin phong phú và đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật chuyên sâu, vì vậy nhà đầu tư có thể sử dụng nguồn lực bên ngoài như thuê một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp nhằm nâng cao khả năng thẩm định nhà cung cấp, lựa chọn giải pháp phù hợp, tiết giảm chi phí, thời gian triển khai.

Công việc của N.O.II

 • Lắng nghe yêu cầu nhu cầu khách hàng.
 • Khảo sát thực tế, tìm kiếm những điểm cơ bản
 • Tư vấn nguồn lực, chi phí đầu tư
 • Sắp xếp nguồn lực nội bộ
 • Xác định phạm vi công việc cho từng giai đoạn.
 • Đề xuất mục tiêu dự án, đưa ra tiêu chí chọn nhà cung cấp
 • Thẩm định chất lượng nhà cung cấp
 • Thẩm định giá dự án
 • Hỗ trợ soạn hợp đồng
 • Kết thúc dự án

Sự chuyên nghiệp, tận tụy, am tường giải pháp của các chuyên gia công nghệ tại N.O.II sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư lựa chọn đúng nhà cung cấp, đúng giải pháp và phù hợp với chi phí đầu tư.

Vui lòng click liên hệ với chúng tôi