Báo cáo thông minh BI dành cho CFO

Báo cáo thông minh BI dành cho CFO

Bạn có thích công việc của một CFO? Dù bàn trả lời có hay không thì chúng tôi vẫn cho đây là công việc đáng trân trọng và nhiều khó nhọc nhất của một doanh nghiệp. Áp lực của một CFO có thể nói từng ngày từng giờ. Chúng tôi tự hào chia sẻ một ít khó nhọc của một CFO qua công cụ báo cáo thông minh BI Turbozest. Dựa trên ứng dụng công nghệ SAP Hana xây dựng Data Warehouse vì vậy, toàn bộ dữ liện quan đến tài chính được tổng hợp nhanh và đồng nhất.

bao cao thong minh bi cfo dành cho giam doc tai chinh

Công cụ báo cáo thông minh BI Turbozest đã xây dựng các thuật toán xử lý vô cùng tinh tế kết hợp với sự am tường về các nghiệp vụ quản lý tài chính chúng tôi sẽ trải dữ liệu, xây dựng logic cho dữ liệu theo những phương pháp quản lý tài chính chuyên nghiệp để đưa đến cho CFO những báo cáo đầy đủ đến không ngờ.

Báo cáo thông minh BI dành cho CFO theo dõi vốn lưu động theo từng công ty trong tập đoàn.

bao cao thong minh bi cfoBáo cáo thông minh BI dành cho CFO theo dõi tiến độ thanh toán.

bao cao thong minh bi cfoClick Liên hệ với chúng tôi.