Giải pháp AI-OCR ngành thẻ tín dụng

Giải pháp OCR ứng dụng AI cho ngành thẻ tín dụng

Giải pháp AI-OCR cho ngành thẻ tín dụng - Ứng dụng AI trong nhận dạng, bóc tách dữ liệu như thế nào? Với số lượng lớn các form cần xử lý, các đơn vị phát hành thẻ tín dụng thì việc xử lý các mẫu viết tay khá lớn. Nhân viên kinh doanh dịch vụ thẻ ở khắp nơi, lấy thông tin nhiều địa điểm và có sự so khớp chữ viết tay khá lớn. Nhưng việc ra quyết định phải tập trung về một địa điểm. Như vậy, có rất nhiều việc phải làm tại trung tâm. Giải pháp AI-OCR cho ngành thẻ tín dụng phát huy đầy đủ sức mạnh trong việc nhận dạng các chữ viết hoặc bóc tách các dữ liệu cá nhân để lưu trữ trong hệ thống công ty.

Thông số trải nghiệm của công ty tín dụng tại Nhật Bản khi sử dụng giải pháp AI-OCR cho ngành thẻ tín dụng DX Suite.

Hiện trạng – khó khăn trước khi ứng dụng giải pháp OCR ứng dụng AI cho ngành thẻ tín dụng

 • Số lượng form OCR 75.000 mỗi năm
 • Khoản 100 loại form khác nhau.
 • Khó khăn trong tìm kiếm – sắp xếp các mẫu form

 Quyết định sử dụng giải pháp AI-OCR cho ngành thẻ tín dụng nhanh chóng đưa ra khi doanh nghiệp mong muốn đạt được các mục tiêu.

 • Muống gia tăng sự chính xác trong nhận diện bóc tách dữ liệu
 • Tự động hóa việc sắp xếp các form

Kết quả sau khi sử dụng giải pháp OCR ứng dụng AI – DX Suite trong ngành thẻ tín dụng

 • 100% form được sắp xếp dễ dàng chính xác nhờ ứng dụng công cụ sắp xếp form có trong DX Suite
 • Giảm 50% chi phí nhân công

Thống kê trong việc sử dụng gải pháp OCR ứng dụng AI ở các ngành khác tại Nhật Bản

Ngành nghề

Biểu mẫu

Viết tay hoặc in

Slg form/tháng

Kết quả

Bất động sản

 • Form yêu cầu chuyển khoản ngân hàng
 • Bảng khảo sất
 • Mẫu mua bán
 • Một số form khác

Viết tay, một phần in

Viết tay + check box

Viết tay + in ấn

Viết Tay + In ấn

Viết Tay + In ấn

3000 (Max)

 

300

30

300

Giảm 20.900 giờ làm việc mỗi năm.

Tiết kiệm 210.000 USD

Quản lý nhân sự

 • Tài liệu nghiên cứu
 • Hội thảo/phiếu khảo sát

Viết tay hoặc in

2000

100 - 1000

Tiết kiệm ¾ thời gian vận hành

Vận chuyển

 • Phiếu giao hàng

Viết tay hoặc in

20000

Giảm ½ thời gian vận hành

Vận hành

 

 • Hợp đồng ủy thác bảo lãnh
 • Form yêu cầu chuyển khoản

Viết tay hoặc in

1000 – 1500

100 - 3000

Giảm 1/3 thời gian vận hành

Với giải pháp AI-OCR DX Suite thì bóc tách, nhận dạng dữ liệu chỉ còn là công việc scan

Giải pháp nhập hóa đơn tự động

Giải pháp AI-OCR DX Suite

Vui lòng click liên hệ trao đổi với chúng tôi.