Cổng thông tin 3pl - DiClarity

Giải pháp hỗ trợ hậu cần DiClarity – Công cụ trưc quan mạnh mẽ hơn và chia sẻ thông tin có kiểm soát dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Logistics. DiClarity hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp 3pl (Third Party Logistics)


Với cổng thông tin 3pl web DiClarity, nhà cung cấp dịch vụ logistics có thể tùy chỉnh và kiểm soát việc chia sẻ những báo cáo dành cho khách hàng, đối tác.

Cổng thông tin 3pl web DiClarity là một giải pháp hỗ trợ hậu cần, DiClarity cho phép chia sẻ dữ liệu với bên ngoài hoặc trong nội bộ. Các thông tin này khá quan trọng như lộ trình di chuyển của sản phẩm, thay đổi hàng tồn kho, lịch sử mua hàng bằng thẻ tín dụng, hoạt động vận chuyển hàng và nhiều thông tin khác cần thiết với các đối tác của bạn.

cong thong tin 3pl

Giải pháp hỗ trợ logistics DiClarity cung cấp một cổng thông tin tập trung, cho phép bạn theo dõi từng bước xử lý các đơn hàng từ việc đáp ứng đơn hàng, vận chuyển hàng hóa, so trùng đơn hàng và cuối cùng là lịch sử thanh toán hóa đơn.

Giải pháp hậu cần DiClarity được xây dựng trên nền tảng công nghệ Microsoft.Net cho phép giải phóng các dữ liệu hay bị bó buộc trong ERP và kho vận, bảo đảm cho việc chia sẻ thông tin xuyên suốt giữa các mắt xích liên quan trong chuỗi cung ứng.mo hinh cong thong tin 3pl

Tính năng của cổng thông tin ngành 3pl DiClarity

 • Hệ thống báo cáo trên nền tảng web tạo ra nhiều loại báo cáo
 • Báo cáo thuế bán hàng hoàn chỉnh
 • Báo cáo chi tiết dịch vụ khách hàng
 • Báo cáo phần tích theo thời kỳ liên tục
 • Báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu
 • Theo dõi, nghi nhận đầy đủ việc bán hàng theo nhà cung cấp, theo sản phẩm, vùng miền và phương thức thanh toán.
 • Sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm của các sản phẩm mua bán
 • Màn hình hiển thị báo cáo có thể tùy chỉnh được dựa trên “Role” – Giao diện hiển thị đựa vào vai trò của tài khoản dùng đăng nhập vào hệ thống
 • Hiển thị tổng số phụ trên báo cáo
 • Tính năng lọc có thể sử dụng được trên bất cứ cột nào của báo cáo
 • Tải báo cáo về dưới định dạng CSV và Excel

Lợi ích của cổng thông tin ngành 3pl

 • Cung cấp cái nhìn trực quan, tổng thể toàn doanh nghiệp 3pl về tất cả các khách hàng và đối tác. Giúp cải thiện dịch vụ khách hàng.
 • Cho phép khách hàng, đối tác truy cập dữ liệu báo cáo riêng của họ. Giúp khách hàng, đối tác ra quyết định kinh doanh tốt hơn
 • Tận dụng được giá trị dữ liệu bị bó buộc trong những hệ thống cũ
 • Tăng cường giữ chân khách hàng do cung cung cấp dịch vụ tốt hơn
 • Tạo dựng thương hiệu từ việc tuân thủ EDI để tìm được nhiều mối kinh doanh

Liên hệ với chúng tôi