Tích hợp hệ thống phần mềm

Dịch vụ tích hợp phần mềm chuyên nghiệp

  • Tránh sai sót dữ liệu
  • Tiết giảm chi phí nhân sự
  • Trao đổi dữ liệu không biên giới

Doanh nghiệp bạn đã sử dụng một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp như ERP hay đơn giản là một hệ thống kế toán quản lý nội bộ ổn định? Tuy nhiên, bạn cần trao đổi thông tin với các đối tác thương mại, khách hàng bên ngoài. Nhu cầu này là không thể thiếu trong trao đổi thương mại ngày nay.
Bạn cần một giải pháp đủ tin cậy để tránh những sai sót trong việc nhập dữ liệu đầu vào, giảm thời gian, nhân sự hay để tiện lấy báo cáo các giao dịch chứng từ, hóa đơn ... N.O.II sẽ là một nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống phần mềm đáng tin cậy với bạn. Chúng tôi có đầy đủ công cụ và đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm xử lý các tác vụ tích hợp phần mềm phức tạp. Các giải pháp tích hợp hệ thống phần mềm, dịch vụ tích hợp phần mềm của chúng tôi giúp bạn thống nhất dữ liệu đầu vào và tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp và ngược lại bạn có thể đẩy các dữ liệu mà đối tác cần thiết qua hệ thống của chúng tôi.
Bằng công cụ EDI (Electronic Data Interchange) chúng tôi quy chuẩn và thống nhất dữ liệu giữa các hệ thống, giúp dữ liệu giữa các hệ thống được trao đổi một cách dễ dàng. Khi bạn đã sử dụng một hệ thống ERP đó là điều kiện tuyệt vời để tiến tới sử dụng các giải pháp tích hợp phần mềm của chúng tôi để điện tử hóa các loại chứng từ như hóa đơn, đơn hàng, ASN (Advance Ship Notice) … Rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, gia tăng hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng các giải pháp tích hợp hệ thống phần mềm của DiCentral đem lại cho bạn cảm giác thỏa mái về hệ thống CNTT của mình mà bạn chưa từng có trước đây.

Vui lòng click liên hệ với chúng tôi

Tích hợp hệ thống phần mềm