Nghiên cứu lợi ích tích hợp B2B ứng dụng EDI

Nghiên cứu lợi ích tích hợp B2B ứng dụng EDI - Gia tăng hiệu quả chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu được công bố về kỹ nghệ chuỗi cung ứng toàn cầu đã mở ra sự đáng giá về công nghệ EDI, tích hợp B2B, bao gồm xu hướng chuỗi cung ứng, các vấn đề và nhưng thử thách được mong đợi trong kỹ nguyên số.

Khảo sát hơn 200 tổ chức, tiến hành trên diện rộng ở nhiều ngành nghề. Trả lời cụ thể các vấn đề như khả năng quan sát toàn vẹn tồn kho, chi phí chuỗi cung ứng, sự tích hợp ERP, đáp ứng nhu cầu khách hàng ...

Nghiên cứu lợi ích tích hợp B2B ứng dụng EDI được triển khai các loại hình chuỗi cung ứng sau đây:

  • Tích hợp B2B ứng dụng EDI với chuỗi cung ứng ngành bán lẻ

  • Tích hợp B2B ứng dụng EDI với chuỗi cung ứng ngành hàng tiêu dùng nhanh

  • Tích hợp B2B ứng dụng EDI với dịch vụ tư vấn tài chính

  • Tích hợp B2B ứng dụng EDI với chuỗi cung ứng ngành chăm sóc sức khỏe

  • Tích hợp B2B ứng dụng EDI với chuỗi cung ứng ngành Logistics

  • Tích hợp B2B ứng dụng EDI với chuỗi cung ứng lĩnh vực quản lý cộng đồng

 loi ich tich hop b2b ung dung edi

N.O.II Solution

 

Nghiên cứu lợi ích tích hợp B2B ứng dụng EDI