Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ Khách hàng

Tại N.O.II tất cả nhân viên, nhà quản lý đều thấu hiểu phần mềm tuyệt đối quan trọng với người dùng, vì vậy chúng tôi đặc biệt chú trọng đến dịch vụ chăm sóc Khách hàng. Từ khâu tuyển dụng, đào tạo đội ngũ chăm sóc Khách hàng. N.O.II ưu tiên lựa chọn các ứng viên có thái độ tích cực và hiểu sâu sắc quan điểm kinh doanh ở N.O.II.

N.O.II chia công việc hỗ trợ khách hàng ra từng công đoạn và mỗi công đoạn chúng tôi có các quy trình phù hợp cho việc hỗ trợ. Mục tiêu cuối cùng của N.O.II khi triển khai phần mềm, Khách hàng phải sử dụng hiệu quả, là công cụ nâng cao hiệu suất công việc của khách hàng. Chúng tôi tin rằng một khi Khách hàng đánh giá cao dịch vụ hỗ trợ Khách hàng của N.O.II, đồng nghĩa chúng tôi có thể mở rộng các hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Hỗ trợ khách hàng