Dự án EDI và tích hợp tại Big C

Giới thiệu chương trình EDI và ERP tích hợp tại Big C

Ngành bán lẻ đã thay đổi rất nhiều trong vòng 20 năm nay trên toàn cầu. Từ phương thức kinh doanh, quy mô, quảng cáo đặt biệt là tối ưu hóa chuỗi cung ứng để gia tăng lợi nhuận trên từng sản phẩm đến tay người tiêu dung. Tại Việt Nam, ngành bán lẻ bắt đầu sôi động từ 2007 cho đến hôm này. Tuy nhiên tối ưu chi phí chuỗi cung ứng mới được quan tâm trơng thời gian gần đây. Đặt biệt phương thức trao đổi các chứng từ như Đơn hàng, Chỉ dẫn giao Hàng, Thay đổi đơn hàng, Hóa đơn, Giao nhận hàng, thông tin tồn kho của đơn vị mua hàng ….

Tại Việt Nam gần như việc giao dịch các chứng từ này hoàn toàn làm bằng tay dẫn đến doanh nghiệp mua hàng và bán hàng gặp những trở ngại cụ thể.

  • Tiêu tốn nguồn nhân lực, chi phí hoàn thành các giao dịch này
  • Sai sót dữ liệu do nhập bằng tay
  • Mất nhiều thời gian trong giao dịch
  • Làm người bán và người mua khó mở rộng hoạt động kinh doanh

Big C là một doanh nghiệp bán lẻ có quy mô lớn tại Việt Nam. Sau khi Big C được chuyển giao cho Central một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất tại Thái Lan và trên thế giới. Big C sẽ được nâng cấp toàn diện và một trong những nội dung quan trọng là cải thiện chuỗi cung ứng mà bắt đầu là ứng dụng công nghệ Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI). Tự động hóa các giao dịch giữa Big C và nhà cung cấp.

Phương thức giao dịch PO và thông báo giao hàng ASN hiện tại của Big C

Phương thức giao dịch PO và thông báo giao hàng ASN trong tương lai ở Big C

Lợi ích khi triển khai trao đổi dữ liệu điện tử EDI.

  • Dữ liệu được truyển và nhận chính xác gần như tuyệt đối
  • Bảo đảm việc truyển và nhận dữ liệu
  • Giảm chi phí nhân sự vì 90% hoạt động giao dịch được tự đông
  • Giảm thời gian giao dịch mua và bán hàng
  • Gia tăng lợi nhuận
  • Mở rộng cơ hội kinh doanh của nhà cung cấp tại Việt Nam và thế giới

Ngày 31/8/2017 tại trụ sở chính của Big C, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Quận Phú Nhuận, HCM. Công ty TNHH Công nghệ Di động và Dịch vụ Tích hợp N.O.II cùng với Big C đã làm lễ khởi động dự án tích hợp ERP và trao đổi dư liệu điện tử (EDI) giữa Big C với nhà cung cấp. Thêm thông tin tại: http://noii.vn/noii-trien-khai-edi-va-tich-hop-erp-tai-big-c.html

Các tài liệu Big C triển khai trong giai đoạn 1.