Báo cáo phân tích kinh doanh BI

Báo cáo phân tích kinh doanh BI (báo cáo thông minh BI dành cho bộ phận kinh doanh)

Lắng nghe hoạt động kinh doanh mọi lúc, mọi nơi là một nhu cầu cần thiết và có thể thực hiện ngay với Turbozest. N.O.II hân hạnh giới thiệu giải pháp báo cáo phân tích kinh doanh BI của Turbozest. Giải pháp này giúp một giám đốc kinh doanh hay một quản lý kinh doanh khu vực có thể nắm bắt ngay tình hình kinh doanh của bộ phận kinh doanh ngay tức thời. Giải pháp báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh giúp giám đốc kinh doanh đưa ra các quyết định kịp thời nhằm ứng phó nhanh nhất với tình hình thị trường.

Báo cáo phân tích kinh doanh BI

Báo cáo phân tích kind doanh BI theo từng quốc gia, khu vực

Báo cáo phân tích kinh doanh BI của chúng tôi giúp bạn nhìn rõ hoạt động kinh doanh từng khu vực với những màu sắc trực quan rõ ràng. Phân tích tinh hình hoạt động kinh doanh theo từng thời điểm. 

Báo cáo phân tích kinh doanh BI theo khu vực

Báo cáo phân tích kind doanh BI theo sản phẩm, nhân viên

Báo cáo phân tích kinh doanh BI này còn hỗ trợ bạn phân tích tình hình kinh doanh theo nhóm các nhân viên, theo khu vực, theo quốc gia hoặc năng suất kinh doanh của một nhân viên cụ thể. Chuỗi những dashboard phân tích kinh doanh theo sản phẩm giúp bạn nhìn rõ doanh thu theo từng sản phẩm, theo danh mục sản phẩm bán.

Báo cáo phân tích kinh doanh BI theo sản phẩm

Click Liên hệ với chúng tôi.