Cải thiện chuỗi cung ứng với DiReplenish

DiReplenish cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng siêu thị, chuỗi cung ứng cửa hàng tiện dụng dựa vào công nghệ quét mã vạch SBT (Scan Based Trading) và nhà cung cấp quản lý tồn kho tại kệ VMI (Vendor Managed Inventory)


DiReplenish cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng nhà bán lẻ.

Chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi (nhà bán lẻ) lớn trên thế giới luôn phải cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng là yếu tố sống còn để cạnh tranh và mở rộng hệ thống. Vì vậy, vài thập kỹ trước khi trào lưu chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện dụng phát triển bùng nỗ họ đã ứng dụng EDI để gia tăng tối đa hiệu suất chuỗi cung ứng siêu thị, chuỗi cung ứng cửa hàng tiện dụng vì tiết giảm tối đa nhân sự, sự chính xác được bảo đảm, tối thiểu tồn kho, gia tăng lợi nhuận bên cạnh đó giúp cho nhà cung cấp của họ trở nên thông minh hơn, năng động hơn và dĩ nhiên hài lòng hơn trong mối quan hệ kinh doanh.


N.O.II cho là gia tăng khả năng cạnh của chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện dụng hiện nay đầu tiên phải cải thiện chuỗi cung ứng ngành bán lẻ. Chưa bao giờ cơ hội cải thiện chuỗi cung ứng ngành bán lẻ của bạn dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm đến thế. Nhà bán lẻ chuẩn hóa thông tin bán hàng thành chuẩn EDI 852 và nhà cung cấp áp dụng DiReplenish

Làm thế nào để cải thiện chuỗi cung ứng ngành bán lẻ?

  1. Nhà bán lẻ phải chuẩn hóa thông tin hàng hóa thành tiêu chuẩn EDI 852,
  2. Nhà cung cấp áp dụng DiReplenish trao đỗi dữ liệu bán hàng, nhà cung cấp quản lý tồn kho và làm đầy kho hàng của nhà cung cấp tại các siêu thị, cửa hàng tiện dụng.
  3. Đưa dữ liệu của EDI 852 vào DiReplenish của nhà cung cấp

Khi nào cần ứng dụng VMI/SBT

  1. Nhà bán lẻ bán hàng bằng công nghệ quét mã vạch
  2. Nhà bán lẻ cho phép nhà cung cấp ký gửi hàng hóa
  3. Nhà bán lẻ cho phép nhà cung cấp quản lý tồn kho của mình tại siêu thị hoặc cửa hàng
  4. Nhà bán lẻ muốn tiết giảm nguồn nhân lực gửi nhận đơn hàng
  5. Nhà bán lẻ không có nhiều chi phí cho việc nhập hàng, cắt giảm công nợ
  6. Nhà bán lẻ mong muốn cải thiện chuỗi cung ứng phục vụ cạnh tranh
  7. Nhà cung cấp bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện dụng và chỉ thu tiền khi siêu thị, cửa hàng tiện dụng bán được hàng

DiReplenish cung cấp năng lực toàn diện VMI/SBT, tự động hóa trao đổi thông tin tồn kho, đơn hàng, phân tích mức độ tồn kho từng mặt hàng, tự động tạo đơn hàng theo những quy tắc nhà bán lẻ đặt ra. DiRelenish hỗ trợ bất kỳ một hệ thống kinh doanh đa chủng loại hàng hóa có quy mô từ 50 đến 50.000 điểm bán hàng. VMI/SBT cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng ngành bán lẻ nhờ cắt giảm những chi phí không đem lại giá trị gia tăng gì cho chuỗi cung ứng (Ví du: chi phí nhập kho, tồn kho). VMI/SBT hỗ trợ các đối tác thương mại năng động hơn, hiệu quả hơn và kết quả này là không thể đong đếm khi một nhà cung cấp phân phối hàng hóa đến hàng nghìn điểm bán hàng.

Liên hệ với chúng tôi.