EDI ngành bán lẻ - Metro Cash & Carry

Chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam:

Thực trạng trao đổi đơn hàng với nhà cung cấp 

Từ sau năm 2013 Metro Cash & Carry Việt Nam đã có hơn 1.200 nhà cung cấp và đối tác thương mại trao đổi đơn hàng, giao dịch buôn bán cung cấp hàng hóa cho Metro Cash & Carry Việt Nam.

Việc trao đổi đơn hàng giữa siêu thị và các đối tác thương mại nhà cung cấp được ghi nhận:

  • 80% đối tác thương mại, nhà cung cấp sử dụng Fax/Email để nhận đơn hàng
  • 20% đơn hàng bị thất lạc trong quá trình gửi đến nhà cung cấp.

Điều này làm hạn chế năng lực cung ứng hàng hóa của nhà cung cấp, làm chậm tiến độ kinh doanh, thiếu hụt hàng hóa của Metro Cash & Carry Việt Nam.

mo hinh trao doi don hang

Giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử EDI hỗ trợ nâng cao chuỗi cung ứng siêu thị Metro Cash & Carry.

ung dung edi trao doi don hang

Màn hình ứng dụng

Mô hình tích hợp với các đối tác kinh doanh

Kết quả đạt được ứng dụng EDI trao đổi đơn hàng

  • Nâng cao tốc độ cung ứng hàng hóa nhờ vào khả năng tổ chức quản lý chuỗi cung ứng, sự chính xác ở mức cao nhất trong các giao dịch
  • Quản lý nhiều đối tác kinh doanh dễ dàng trong thấy nhờ EDI
  • Cải thiện năng xuất làm việc nhân viên nhờ công cụ biên dịch EDI chuyên nghiệp DiIntegrator giúp cài đặt các quy trình kinh doanh nhanh chóng
  • Gia tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư nhờ vào sự sắp xếp hợp lý quy trình khách hàng
  • Cung cấp khả năng quan sát xuyên suốt toàn bộ thông tin giúp hỗ trợ cho dịch vụ khách hàng
  • Tổng chi phí thấp.
  • Dự án hoàn thành năm 2014

Nhận xét của khách hàng:

 “ Sau khi triển khai, phải dành lời cảm ơn cho cho hệ thống trao đổi đơn đặt hàng mới, con số đơn đặt hàng bị mất, thất lạc giảm xuống mức 0% cho những nhà cung cấp sử dụng EDI” Nhận xét của trưởng bộ phận cung ứng của Metro Cash & Carry Việt Nam. Anh ta cũng cho rằng phí phạt giao hàng trể của các nhà cung cấp cũng giảm đi rất nhiều, với EDI cải thiện độ chính xác của các đơn hang và EDI cho phép gia tăng hiệu quả của việc giao hàng trực tiếp từ kho (Direct Store Delivery DSD) giữa những nhà cung cấp”