Trọn bộ EDI tích hợp với SAP Business Bydesign

Bộ tích hợp EDI cho SAP Business byDesign

Lợi ích của việc quản lý bằng EDI

Bộ tích hợp EDI cho SAP Business byDesign là 1 bộ đầy đủ, liền mạch và có tính năng AS2 giúp đạt được tối ưu hóa hoạt động kinh doanh mà với EDI đã được định trước.

Tất cả các đường kết nối, quản lý các đối tác, kiểm tra, cấu hình và chức năng nhận biết theo dõi 997 được quản lý đầy đủ mà người dùng không cần cập nhật hoặc vá lỗi.

Giải pháp tích hợp EDI cho SAP Business byDesign

Giải pháp tích hợp edi cho SAP Business byDesign

Tích hợp dữ liệu đầy đủ

Người sử dụng SAP Business ByDesign bán hàng, hóa đơn, sản xuất, lập kế hoạch, và dữ liệu giao hàng tất cả các tích hợp đầy đủ và điều chỉnh, loại bỏ hầu hết sự can thiệp bằng tay.

Khách hàng và nhà cung cấp – cải đổi EDI

Khả năng của cả khách hàng và nhà cung cấp – cải đổi EDI, nền tảng SAP Business ByDesign nay đã kết hợp tiết kiệm chi phí đáng kể của một mô hình EDI hoàn toàn với các giải pháp khả năng công nghệ mà cho đến nay gần như chưa cung cấp được cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một môi trường duy nhất

Các giải pháp được trang bị chức năng xác nhận, tự động hóa và báo cáo đã được thiết kế với theo ý của người dùng và cho phép người sử dụng SAP Business ByDesign để tận dụng lợi thế đầy đủ của một nền tảng SAP Business ByDesign. Tích hợp dữ liệu liền mạch và chức năng nhúng cho phép tất cả các hoạt động liên quan EDI được thực hiện trong môi trường người dùng cuối của SAP Business ByDesign.

Phân tích lợi ích chi phí

Với tất cả các dự án quan trọng và có quy mô lớn, để tìm ra giải pháp tối ưu hóa EDI phải trải qua các phân tích chi tiết để xác định lợi nhuận của nó. DiCentral đã làm chủ được quá trình phân tích chi phí-lợi ích. Chúng tôi sẽ rất vui để giúp bạn chạy đánh giá tính khả thi của dự án. Bạn sẽ có một bản tóm tắt chính xác của chi phí dự án và chi phí sử dụng, khi bạn có thể mong đợi để xem một lợi nhuận từ việc đầu tư của bạn và cách mà bạn sẽ được tiết kiệm bao nhiêu tiền.

Liên hệ với chúng tôi

 

Trọn bộ EDI tích hợp với SAP Business Bydesign