Tích hợp SAP ECC (R3/ERP)

Tích hợp SAP ECC (R3/ERP) - Giải pháp tích hợp ERP SAP ECC (R3/ERP)

Các công ty mà sử dụng SAP ECC để DiCentral tích hợp dịch vụ EDI toàn diện nhất trên thị trường. Giải pháp của DiCentral cho phép đưa chương trình EDI của bạn thoát khỏi mô hình truyền thống bằng cách cung cấp đường kết nối đầy đủ, tích hợp, hiển thị, kiểm soát và truyền thông.

Tích hợp EDI cho SAP ECC R3

Khi các công ty phát triển, do đó yêu cầu phải triển khai EDI. Với DiCentral, người dùng SAP ECC có thể đơn giản hoá quy trình kinh doanh của họ và tập trung vào năng lực cốt lõi của mình. Các doanh nghiệp có thể nâng cấp hệ thống EDI nội bộ của họ sang DiCentral để nhận thấy rằng họ không cần phải nâng cấp liên tục, bảo dưỡng hàng ngày, và sự thiếu hụt nhân sự.

Tại sao nên hợp tác với Noii

  • Bạn có thể tập trung vào phát triển kinh doanh, giảm bớt nhân sự cho việc bảo trì hệ thống EDI nội bộ
  • Khẳng định mang lại những công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu 24/7 của EDI
  • Giảm chi phí đến mức thấp nhất mà vẫn không bỏ việc kiểm soát và hiển thị.
  • Dịch vụ khách hàng được hỗ trợ theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ (Service Level Agreement - SLA)
  • Tối đa hóa chất lượng mọi quy trình, các nguồn lực và khả năng cấu trúc công việc.
  • Cung cấp khả năng hỗ trợ công việc ở mức cao và nguồn lực để đáp ứng mực tiêu đặt ra.
  • Tích hợp một mảng lớn các đối tác thương mại để mở rộng ảnh hưởng của việc triển khai công nghệ.

Cam kết đảm bảo dịch vụ

Việc quản lý hệ thống EDI của bạn có thể cần một ít thời gian, có thể là 1 giờ, 1 ngày hoặc có thể mất nhiều thời gian do việc trao đổi tương tác phức tạp. Hãy để đội ngũ giàu kinh nghiệm của DiCentral giải quyết việc quản lý cần liên tục này của bạn. DiCentral có các chuyên gia tích hợp SAP ECC EDI giàu kinh nghiệm giúp bạn hoàn thành dự án. Các định dạng SAP ECC được thừa kế giúp bạn tạo nên sự thành công.

Liên hệ với chúng tôi

 

Tích hợp SAP ECC (R3/ERP)