Giải pháp tích hợp ERP Acumatica Cloud

Tích hợp EDI mạnh mẽ với Acumatia Cloud ERP - Giải pháp tích hợp ERP Acumatica Cloud

Giải pháp tích hợp ERP Acumatica Cloud

Ưu điểm của cho thuê phần mềm EDI (SaaS EDI)

Bộ tích hợp EDI của DiCentral cho Acumatica là một giải pháp đầy đủ, liền mạch, tính năng AS2 được kích hoạt nhằm đạt được tối ưu hóa thực sự của hoạt động kinh doanh mà EDI đã luôn luôn được hướng đến.

Tất cả các đường kết nối, quản lý các đối tác, kiểm tra, cấu hình và chức năng nhận biết theo dõi 997 được quản lý đầy đủ mà người dùng không cần cập nhật hoặc vá lỗi.

Tích hợp dữ liệu đầy đủ

Người sử dụng Acumatica bán hàng, hóa đơn, sản xuất, lập kế hoạch, và dữ liệu giao hàng tất cả được tích hợp đầy đủ và điều chỉnh, loại bỏ hầu hết sự can thiệp bằng tay.

Thêm vào đố, có sự tích hợp dữ liệu EDI rộng rãi giữa các công ty mẹ Acumatica, công ty con, và các nhà phân phối. Việc tích hợp này cải thiện đáng kể sự hợp tác, tầm nhìn, và tối ưu hóa các quá trình trong chuỗi cung ứng. Nó thúc đẩy cơ hội tái đầu tư rõ ràng và thay đổi hoàn toàn cách các tổ chức giao tiếp và tương tác với nhau.

Khách hàng và nhà cung cấp - dùng EDI

Khả năng của cả khách hàng và nhà cung cấp – dùng EDI, các doanh nghiệp Acumatica bây giờ có thể thực hiện tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả bằng chương trình EDI với các nhà cung cấp của mình bằng cách kết hợp chuyển tải qua hệ thống mạng riêng với một nhà cung cấp thông qua truy cập cổng thông tin web. Nền tảng Acumatica ERP nay đã kết hợp tiết kiệm chi phí đáng kể của một mô hình EDI hoàn toàn với các giải pháp khả năng công nghệ mà cho đến nay gần như chưa cung cấp được cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng quan về DiCentral (trước đây là của ALLiGACOM) bộ tích hợp EDI

Acumatica screen

Lợi ích

 • Sự hợp tác chuỗi cung ứng B2B chính xác thông qua các thông tin theo thời gian thực
 • Quản lý các ngoại lệ xảy ra giúp loại bỏ sự cần thiết phải theo dõi thủ công
 • Hàng hóa sẽ được giao nhanh hơn và chính xác hơn
 • Tối ưu hóa kho hàng
 • Giảm chi phí logistics
 • Bổ sung thêm các đối tác kinh doanh mới một cách nhanh chóng và hiệu quả
 • Khả năng mở rộng giải pháp giúp xử lý khối lượng giao dịch tăng
 • Giảm bớt lỗi thông qua các giao dịch được thực hiện tự động
 • Quá trình xử lý các giao dịch nhanh hơn
 • Tăng khả năng dịch vụ khách hàng do rút ngắn sự chậm trễ trong thực hiện đơn hàng
 • Giảm bớt các lỗi về quản lý
 • Theo dõi của tất cả các giao dịch EDI và gia tăng tầm nhìn đến cộng đồng doanh nghiệp của bạn
 • Giúp vận hành hiệu quả các hoạt động nội bộ
 • Nâng cao vị trí cạnh tranh
 • Và nhiều hơn nữa …

 Một môi trường duy nhất

Bộ tích hợp EDI được trang bị chức năng xác nhận, tự động hóa và báo cáo đã được thiết kế với theo ý của người dùng và cho phép người sử dụng Acumatica tận dụng lợi thế đầy đủ của một nền tảng Acumatica.

Tích hợp dữ liệu liền mạch và chức năng nhúng cho phép tất cả các hoạt động liên quan EDI được thực hiện trong môi trường người dùng cuối của Acumatica. Các cảnh báo lỗi chuẩn Acumatica được sử dụng để đạt được quản lý liền mạch bằng cách thực hiện tốt quản lý các ngoại lệ.

Lợi ích rõ ràng cho người dùng Acumatica

 • Đáp ứng các yêu cầu EDI của khách hàng
 • Giảm bót các chi phí về giao dịch
 • Không nhập dữ liệu thủ công
 • Lợi ích tái đầu tư ngắn hạn
 • Đảm bảo sử dụng giải pháp tích hợp cho môi trường máy tính của bạn
 • Khả năng được tùy chỉnh và khả năng mở rộng
 • Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ
 • Giải pháp đầy đủ và được quản lý hoàn toàn qua EDI
 • Nhúng Acumatica vào môi trường người sử dụng
 • Hiệu quả của chuỗi cung ứng 360o
 • Linh hoạt tối đa và khả năng mở rộng
 • Trở lại tái đầu tư nhanh

Liên hệ với chúng tôi

 

Giải pháp tích hợp ERP Acumatica Cloud