EDI tích hợp với Microsoft Dynamics NAV

Lợi ích của EDI quản lý

Bộ tích hợp EDI của DiCentral cho Microsoft Dynamics NAV là một phiên bản hoàn toàn đầy đủ, liền mạch, và có tính năng AS2 giúp đạt được tối ưu hóa hoạt động kinh doanh mà với EDI đã được định trước.

Tích hợp edi cho Microsoft Dynamics NAV

Tất cả các đường kết nối quản lý các đối tác kinh doanh, kiểm tra, cấu hình, và chức năng nhận biết theo dõi 997 được quản lý đầy đủ mà người dùng không cần cập nhật hoặc vá lỗi.

Tích hợp dữ liệu đầy đủ

Người sử dụng Microsoft Dynamics NAV bán hàng, hóa đơn, sản xuất, lập kế hoạch, và dữ liệu giao hàng tất cả các tích hợp đầy đủ và điều chỉnh, loại bỏ hầu hết sự can thiệp bằng tay.

Tích hợp toàn bộ dữ liệu vào NAV

Khách hàng và nhà cung cấp – cải đổi EDI

Khả năng của cả khách hàng và nhà cung cấp – cải đổi EDI, nền tảng Microsoft Dynamics NAV nay đã kết hợp tiết kiệm chi phí đáng kể của một mô hình EDI hoàn toàn đầy đủ với các giải pháp khả năng công nghệ mà cho đến nay chưa cung cấp được cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một môi trường duy nhất

Bộ tích hợp EDI được trang bị chức năng xác nhận, tự động hóa và báo cáo đã được thiết kế với theo ý của người dùng và cho phép người sử dụng Microsoft Dynamics NAV để tận dụng lợi thế đầy đủ của một nền tảng Microsoft Dynamics NAV. Tích hợp dữ liệu liền mạch và chức năng nhúng cho phép tất cả các hoạt động liên quan EDI được thực hiện trong môi trường người dùng cuối của Microsoft Dynamics NAV.

Môi trường dữ liệu duy nhất trong Microsoft Dynamics NAV

Phân tích lợi ích chi phí

Với tất cả các dự án quan trọng và có quy mô lớn, để tìm ra giải pháp tối ưu hóa EDI phải trải qua các phân tích chi tiết để xác định lợi nhuận của nó.

DiCentral đã làm chủ được quá trình phân tích chi phí-lợi ích. Chúng tôi sẽ được vui để giúp bạn chạy một đánh giá tính khả thi của dự án. Bạn sẽ đến với một bản tóm tắt chính xác của chi phí dự án và phí sử dụng, khi bạn có thể mong đợi để xem một lợi nhuận trên đầu tư của bạn và cách mà bạn sẽ được tiết kiệm bao nhiêu tiền.

Liên hệ với chúng tôi

 

EDI tích hợp với Microsoft Dynamics NAV