Công cụ DiIntegrator cho Microsoft Dynamics AX

Phần mềm dịch vụ cộng thêm được tích hợp giải pháp EDI cho Microsoft Dynamics AX


Giải pháp tiên tiến của DiIntegrator cho việc tích hợp với Microsoft Dynamics AX đảm bảo tính bảo mật và độ chính xác dữ liệu kinh doanh quan trọng. DiIntegrator được phát triển tích hợp cung cấp việc tích hợp ít kết nối để giảm thiểu sai sót, trong khi vẫn đang duy trì tầm nhìn nhập/xuất. Sự giám định của DiCentral với Microsoft đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của Microsoft Dynamics AX.

Giải pháp tích hợp edi cho Microsoft Dynamics NAV

DiIntegrator là giải pháp được xây dựng trước EDI được cài đặt tại máy trạm nhưng do DiCentral’s Software cộng với cơ sở hạ tầng Internet quản lý. Kiến trúc duy nhất này cho phép cài đặt nhanh chóng giảm và giảm bớt công việc người dùng khỏi việc cập nhật và bảo trì hằng ngày.

Kiến trúc xử lý duy nhất trong DiIntegrator được thiết kế để quản lý và thao tác trên khối lượng dữ liệu lớn của EDI. Chức năng được gia tăng DiIntergrator cho phép bạn đơn giản hóa quy trình thực hiện và tuân theo các yêu cầu thách thức của chuỗi cung ứng lớn nhất hiện nay.

DiCentral hiện nay cũng cung cấp giải pháp tích hợp cho Microsoft Dynamic AX. Tham khảo thêm tại đây.

Công cụ DiIntegrator cho Microsoft Dynamics AX

Bộ công cụ DiIntegrator tích hợp edi cho Microsoft Dynamics AX

Tính năng

 • Không đánh thủ công lại từ khóa của dữ liệu
 • Mô hình phần mềm tích hợp với dịch vụ
 • Kết nối với bất kì đối tác thương mại nào
 • Ứng dụng cho người sử dụng ít đường kết nối dữ liệu
 • Aps dụng quy tắc kinh doanh duy nhất và các chính sách của các đối tác thương mại
 • Điều kiển nhất quán dữ liệu và hiển thị
 • Dễ sử dụng và thực hiện nhanh chóng

Lợi ích

 • Hạn chế lỗi dữ liệu nhập tay
 • Giảm bớt chi phí và các khoản bồi thường không cần thiết
 • Phân bổ lại nguồn nhân sự
 • Ứng dụng cho người sử dụng ít đường kết nối dữ liệu
 • Tổng chi phí thấp
 • Bảo đảm đối chiếu thông số ASN số lượng các kiện hàng chính xác
 • Nâng cao lợi ích đầu tư.

Vấn đề đồng bộ

Bạn đang mở rộng lượng khách hàng hiện tại của bạn? Bạn có đang cảm thấy ngày càng khó khăn để đồng bộ tất cả dữ liệu EDI thống nhất để gởi cho các đối tác kinh doanh vào Microsoft Dynamics AX. Thực tế là Microsoft Dynamics AX không được thiết kế để phù hợp với các định dạng EDI của mỗi khách hàng. Cho phép DiIntergrator để đồng bộ kết nối dữ liệu của bạn thông qua xây dựng các tùy chỉnh đồng bộ Item, đồng bộ khách hàng và các phương thức đồng bộ.

Đồng bộ Item

Thông tin các Item được gởi từ máy tính của khách hàng của bạn bây giờ đã tương thích với Microsoft Dynamics AX với bảng tùy chỉnh tham chiếu được làm bởi DiIntergrator. Việc đồng bộ item có thể được đảm bảo các mã UPC được nhận từ các khách hàng của bạn được truy xuất như một chỉ mục được nhận ra bởi Microsoft Dynamics AX

Đồng bộ hóa khách hàng

Khi bạn có nhiều đối tác thương mại, rất quan trọng để có hóa đơn đúng cách được chuyển đến tài khoản thích hợp trong Microsoft Dynamics AX. Việc đồng bộ hóa khách hàng cung cấp nhanh chóng và phân phối chính xác, loại bỏ các rủi ro tiềm tàng liên quan đến việc xuất/nhập dữ liệu không phù hợp

Đồng bộ hóa các phương thức

Xác định các phương thức, điều khoản đặc biệt với từng đối tác kinh doanh điều đó được thực hiện dễ dàng với đồng bộ hóa phương thức của DiIntergrator. Cho dù đơn đặt hàng của bạn có những từ ngữ kinh doanh không đầy đủ, các phương thức kinh doanh mới, hoặc không có phương thức kinh doanh mới, DiIntergrator sẽ xác nhận tất cả mọi thông tin để đề phòng Microsoft Dynamics AX trước khi được xuất ra. Tất cả các thỏa thuận kinh doanh sẽ tiết kiệm thời gian, sai sót và đầu tư.

Dễ dàng đồng bộ hóa các món hàng, khách hàng của bạn với các quá trình đồng bộ hóa của DiIntergrator 

Cung cấp liên tục và chính xác kết xuất dữ liệu EDI vào ứng dụng Microsoft Dynamics AX của bạn.

Xem đơn hàng được tính hợp EDI trong Microsoft Dynamics AX

Liên hệ với chúng tôi

 

Công cụ DiIntegrator cho Microsoft Dynamics AX