Cảnh báo sớm với DiMetrics

DiMetrics là một giải pháp trực quan về giao dịch được cài đặt trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ DiCentral giúp bạn quan sát toàn diện và quản lý các ngoại lệ quan trọng và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả hơn bằng cách giám sát các giao dịch bán lẻ B2B – Business to Business


Giải pháp EDI DiMetrics: Ngăn ngừa tổn thất trước khi xảy ra

Để duy trì hoặc cải thiện dịch vụ khách hàng, bạn cẩn phải đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của họ. DiMetrics là một giải pháp trực quan về giao dịch được cài đặt trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ DiCentral giúp bạn quan sát toàn diện và quản lý các ngoại lệ quan trọng và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả hơn bằng cách giám sát các giao dịch bán lẻ B2B – Business to Business

bao cao ngan ngua ton that

Hàng hóa có được vận chuyển đúng giờ và đủ chưa? Hóa đơn có được lập chính xác không? Khách hàng có cảnh báo bạn về hoạt động kém hiệu quả của chuỗi cung ứng hay bạn phải tự cảnh báo chính mình? Bao nhiêu trường hợp ngoại lệ bạn gặp phải với một hãng vận tải so với một khách hàng khác? Những nhà máy nào phải luôn vật lộn với năng lực sản xuất hay vi phạm khung thời gian cho phép chuyển hàng.những thông tin này được lưu giữ, đo lường để nâng cao chất lượng hợp tác với tất cả các đối tác tham gia trong chuỗi cung ứng mở rộng của bạn không?

Điều này rất quan trọng để có thể xác định chính xác nơi hàng hóa của bạn được đặt, có kiến thức cụ thể về địa điểm lô hàng, và dự đoán được những mặt hàng nào sẽ được chuyển đến địa điểm đó, và khi nào thì đến nơi – DiMetrics cung cấp tất cả những điều này và hơn thế nữa.

DiMetrics giúp ích gì cho bạn:

 • Quản lý biến cố: Cung cấp định nghĩa và thứ tự những lần xuất hiện biến cố quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của bạn.
 • Quản lý ngoại lệ: Cung cấp những cảnh báo có điều kiện dựa trên các thông số và quy tắc được khách hàng định nghĩa như ngày bắt đầu vận chuyển hàng, tàu thuyền… Những cảnh báo này có thể đến với người dùng thông qua web tĩnh, thư điện tử, qua các thiết bị di động (ví dụ như gửi tin nhắn)…
 • Đo lường nhà cung cấp & công ty vận tải: Đo đạc tần suất đáp ứng và hiệu suất của đối tác thương mại dựa trên các chỉ số đánh giá năng lực (KPI) – theo dõi các số liệu đo lường dựa trên các biến cố trên toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn.
 • Ví dụ: chuyển hàng trể, hàng bị nhỡ tàu (short ship, đến trể…)

Hiển thị trực quan về cung và cầu:

 • Nhận diện những nơi có hiệu suất cao nhất trong toàn bộ các nhà bán lẻ của bạn
 • Nhận diện nơi có hiệu suất cao nhất trong các nhà máy của bạn
 • Nhận diện những đơn vị hiệu suất cao nhất trong toàn bộ những nhà cung cấp dịch vụ vận tải của bạn
 • Nhận diện những đơn vị có hiệu suất cao nhất trong toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ 3PL (third party logistics) của bạn

Quản lý đo lường

 • Thiết lập các ngưỡng tương đối và có điều kiện do doanh nghiệp tự định nghĩa để đo lường hiệu suất và kích hoạt quy trình quản lý ngoại lệ

Quản lý biến cố

 • Gắn trình tự thời gian vào các biến cố quan trọng xảy ra trên suốt chuỗi cung ứng mở rộng theo các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp.

Các dịch vụ đo lường

 • Cung cấp những cảnh báo có điều kiện dựa trên những thông số & quy tắc mà khách hàng tự định nghĩa (những cảnh báo này gửi đến người dùng thông qua web, thư điện tử và các nền tảng di động).

Phân tích cung ứng

 • Theo dõi các mặt hàng theo đơn hàng, theo container, theo chuyến hàng. Giám sát hiệu suất sản xuất và các hoạt động hậu cần hiện tại
 • Tạo phiếu tính điểm (scorecard) dựa trên hiệu suất đã được nghi nhận trong quá khứ. Hợp tác với các nhà sản xuất để tối ưu hóa việc thực hiện chuỗi cung ứng.

Phân phối báo cáo

 • Báo cáo theo một cách định kỳ và nhất quán “được đẩy” đến máy tính để bàn hay thiết bị thông qua email hoặc link ftp để tải về. Phân phối các báo cáo theo vai trò đăng nhập vào hệ thống bao gồm các nhân viên sản xuất bán hàng, logistics, cũng như các khách hàng của bạn nếu muốn.
 • Về mặt tùy chọn, các báo cáo có thể có tính năng “drill down” (nhấp chuột vào một thành phần trên báo cáo để hiển thị một báo cáo khác ở cấp độ chi tiết hơn liên quan đến thành phần đó), tạo thêm hiển thị mới và bổ sung thêm các ghi chú cho báo cáo, sau đó phân phối các báo cáo này đến các đối tác bên ngoài doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

 

Cảnh báo sớm với DiMetrics