Giải pháp EDI

Giải pháp EDI – EDI trên nền tảng điện toán đám mây Cloud base

N.O.II đã bị chinh phục hoàn toàn bởi các giải pháp EDI của DiCentral còn doanh nghiệp bạn thế nào? Bạn là doanh nghiệp có tầm nhìn về đầu tư CNTT, bạn mong muốn cải thiện năng lực kinh doanh, tham vọng vươn đến thị trường toàn cầu, hàng hóa của doanh nghiệp bạn xuất hiện trên kệ hàng của những nhà bán lẻ hàng đầu thế giới như Walmart, Kroger, Walgreens, Metro, AEON… Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử EDI tuyệt hảo của DiCentral mà N.O.II là đối tác toàn diện phân phối, triển khai tại thị trường VN.

giai phap edi
EDI như một sợ cáp quang len lỏi qua nhiều đối tác kinh doanh trong mô hình thương mại điện tử B2B. Giúp bạn tự động hóa việc truyền, nhận thông tin như đơn hàng (PO), chỉ dẫn giao hàng trước ASN (Advance Ship Notice), chứng từ, hóa đơn… từ các đối tác kinh doanh.
Những nhà bán lẻ lớn, các đơn vị vận chuyển toàn cầu đều sử dụng giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử để trao đổi thông tin với các đối tác kinh doanh của mình từ thông tin tồn kho, đóng gói, đóng nhãn và vận đơn. Như vậy có thể nói EDI là phương thức giao tiếp chính hiện nay để các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Làm thế nào để chuẩn hóa các dữ liệu của bạn thành các chuẩn EDI để trao đổi với đối tác kinh doanh? Xử lý thông tin và truyền nhận dữ liệu giữa các hệ thống quản lý khác nhau giữa các đối tác kinh doanh? N.O.II hân hạnh giới thiệu những bộ giải pháp phần mềm EDI quan trọng của DiCentral cho công tác tích hợp và trao đổi EDI.

Giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử & tích hợp EDI trên nền tảng điện toán đám mây (SaaS Data Integration)

  • Sử hữu giải pháp EDI dễ dàng, thân thiện với DiWeb
  • Tích hợp có kiểm soát với DiFlatfile
  • Công nghệ mang tính cách mạng đơn giản hóa DiIntegrator

Giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử tích hợp dữ liệu chìa khóa trao tay (On-Premise Data integration)

  • Giải pháp chuyển đổi EDI dùng trong nội bộ công ty DiTranslator
  • Sức mạng nào mô tả giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử DiUnite

Cổng kết nối dữ liệu EDI

  • Cổng B2B toàn diện nhất sẵn sàng cho việc truyền và nhận EDI DiConnect

Giải pháp edi cho cộng tác và thấu hiểu

  • Cải thiện hiệu suất và cộng tác tốt hơn với DiAnalyst
  • Ngăn ngừa tổn thất trước khi xảy ra với DiMetrics
  • Báo cáo toàn diện với DiReport

Liên hệ với chúng tôi