EDI tích hợp với Xero

EDI tích hợp với Xero - Giải pháp tích hợp kế toán Xero

EDI tích hợp với Xero

Các công ty sử dụng Xero lần lượt để DiCentral tích hợp các dịch vụ EDI để hoàn thiện tổ chức trên thị trường. Các giải pháp của DiCentral cho phép bạn đưa chương trình EDI của bạn ngoài mô hình lưu trữ truyền thống bằng cách cung cấp đầy đủ kết nối, tích hợp, hiển thị, kiểm soát, và truyền thông.

Khi các công ty phát triển, do đó yêu cầu cần phải có EDI. Với DiCentral, người dùng Xero thể đơn giản hóa quy trình kinh doanh của họ và tập trung vào năng lực kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống EDI nội bộ của họ sang DiCentral sẽ nhận thấy rằng họ thoát khỏi sự nâng cấp liên tục, bảo dưỡng hàng ngày, và sự thiếu hụt nhân sự

  • Đáp ứng tuân theo các yêu cầu của đối tác thương mại.
  • Tích hợp một mảng lớn các đối tác thương mại để mở rộng ảnh hưởng thực hiện mạng lưới hiệu quả.
  • Giúp giảm đến mức thấp nhất chi phí mà không loại bỏ kiểm soát và tầm nhìn.
  • Tập trung vào năng lực kinh doanh, giải phóng nhóm của bạn khỏi việc duy trì hệ thống EDI nội bộ.
  • Dịch vụ khách hàng được hỗ trợ bởi một thỏa thuận cung cấp dịch vụ (Service Level Agreement - SLA).

Chúng tôi sẽ rất vui để giúp bạn chạy một đánh giá tính khả thi của dự án. Bạn sẽ có với một bản tóm tắt chính xác của chi phí dự án và chi phí sử dụng, khi bạn có thể mong đợi để xem một lợi nhuận trên đầu tư của bạn và cách mà bạn sẽ được tiết kiệm bao nhiêu tiền.

Việc quản lý hệ thống EDI của bạn có thể cần một ít thời gian, có thể là 1 giờ, 1 ngày hoặc có thể mất nhiều thời gian do việc trao đổi tương tác phức tạp. DiCentral có các chuyên gia tích hợp Xero EDI giàu kinh nghiệm giúp bạn hoàn thành dự án.

Liên hệ với chúng tôi